Plastic Bank

Via vores samarbejde med forskellige virksomheder der producerer bæredygtige produkter i partnerskab med Plastic Bank, er vi med til at donerer penge til Plastic Bank, hver gang vi køber nogle af disse produkter.

The Ocean Bottle

har udviklet en ½ liters termoflaske i høj kvalitet og smart design, som for hver solgt flaske, donerer et beløb til Plastic Bank, der finansierer opsamlingen af 11 kg plast eller det, der svarer til ca. 1000 plastflasker. Lille flaske – STOR indflydelse.

Når en af vores kunder køber et sådant produkt og sætter sit logo på, er denne kunde med til at sætte en stopper for endnu mere plast i havene. Læs mere om The Ocean Bottle projektet her…

Plastic Bank: Hvad er det?

Plastic Bank er globalt anerkendt som en af de vigtigste løsninger til at stoppe Hav Plastik. Plastic Bank sigter mod at levere bæredygtige løsninger til alle genbrugssamfund over hele verden, for at stoppe mere plast i at ryge ud i havet.

Plastic Bank er et økonomisk udviklingsprojekt, der gør det muligt at omsætte enhver form for plast til valuta i de mest fattige områder i verden. Indtil videre i Haiti, Indonesien, Brasilien og Phillipinerne.

Plastic Bank bidrager direkte til 14 af de 17 FN-mål for bæredygtig udvikling, mens den indirekte støtter de resterende tre (5,15 og 16).

DK mål 1

Mål 1:

Samlere får en rimelig og stabil indkomst for den plastik, de indsamler. Plastic Bank betaler yderligere penge til ”Social Plastic Collector Rewards”, for yderligere at forbedre livskvaliteten og adgangen til livsfornødenheder. Collector Rewards finansieres delvist gennem vores plastik-positive programmer til virksomheder og enkeltpersoner.

DK mål 2

Mål 2:

Blandt andre varer tilbyder Social Plastic Collection Centers frisk mad til gengæld for indsamlet plast. Det meste af denne mad er lokalt fremskaffet og har en høj næringsværdi.

DK mål 3

Mål 3:

Afhængigt af placering kan samlere indløse plastik til førstehjælpssæt, sundhedsforsikring eller andre sundhedsmæssige behov. Desuden hjælper fjernelse af plast fra vandforsyningen og reducering af mængden af forbrændt materiale med at skabe renere levende miljøer.

Mål 4:

Gennem vores specielle programmer med partnerskaber på grundskoler i Haiti (og til sidst på alle driftssteder) kan samlere bruge plastik til at betale for deres barns undervisning. Vores nultolerancepolitik for børnearbejde understøttes af vores forpligtelse til at holde børn i skolen.

DK mål 4

Mål 6:

Samlere kan bytte plast til rent drikkevand på indsamlingscentre. Vores samarbejdspartnere hjælper med at levere sæbe, shampoo, feminin hygiejne og andre sanitetsprodukter til vores samlersamfund. Desuden reducerer fjernelse af plast fra vandveje toksiciteten af lokale vandforsyninger.

DK mål 6

Mål 7:

Samlere får en rimelig og stabil indkomst for den plastik, de indsamler. Plastic Bank betaler yderligere penge til ”Social Plastic Collector Rewards”, for yderligere at forbedre livskvaliteten og adgangen til livsfornødenheder. Collector Rewards finansieres delvist gennem vores plastik-positive programmer til virksomheder og enkeltpersoner.

DK mål 7
DK mål 8

Mål 8:
Den sociale plastikmodel skaber udbredt vækst på tværs af regionale industrier. Plastic Bank søger lokale partnere til at transportere, behandle og sende Social Plastic i et forsøg på at sprede den maksimale værdi i den lokale økonomi. Øgede indkomster i samlersamfund øger  BNP-vækst på forbrugermarkederne enormt. Med hensyn til anstændigt arbejde håndhæver Plastic Bank strenge politikker for at opretholde FN-definerede erklæringer om arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder og arbejder kun med partnere, der på samme måde er forpligtet til disse værdier.

DK mål 9

Mål 9:
I regioner, der mangler integreret bortskaffelsesinfrastruktur, konstruerer Plastic Bank indsamlingscentre og forbinder lokale transportører, plastprocessorer, fragtskibe og andre branchemedlemmer for at skabe en cirkulær genbrugsindustri. Fra et innovationsperspektiv er vores prisvindende transaktionsplatform – Plastic Bank-appen – verdens første til at bruge blockchain-baserede teknologier som Smart Contracts til at skabe et uendeligt skalerbart, decentralt og autonomt banksystem.

Verdensmål10

Mål 10:
Lave adgangsbarrierer tillader enhver voksen i behov at deltage i sociale plastikøkosystemer. Ved hjælp af vores revolutionerende blockchain-baserede platform er Collectors i stand til at åbne en sikker digital bankkonto – ofte den første bankkonto i deres levetid – som de kan holde aktiver med uden frygt for korruption eller tyveri. Dette niveau af økonomisk integration er nøglen til at bygge bro over kløften mellem den udviklede verden og de fattige.

 

Mål 11:

Sociale plastikøkosystemer introducerer bæredygtige, cirkulære økonomier til erstatning for de lineære, spildende modeller, der i øjeblikket findes i udviklingsregioner. At omdefinere affaldsstrategierne i disse samfund er nøglen til at låse op for andre former for bæredygtig udvikling.

DK mål 11

Mål 12:

Social Plastic er inkorporeret i multinationale selskabers forsyningskæder for at reducere efterspørgslen efter jomfru plast og mindske miljøeffekterne i forbindelse med plastproduktion. Forbrugere kan identificere Social Plastic-logoet på produktemballage for at hjælpe med at styre deres ansvarlige forbrugsvalg.

DK mål 12

Mål 13:

Jomfru plastproduktion og affaldsforbrænding bidrager meget til drivhusgasemissioner. Begge disse fremgangsmåder forventes at vokse sammen med efterspørgslen efter plastmateriale. Udskiftning af jomfrueligt materiale med Social Plastic og reducering af behovet for forbrænding gennem den cirkulære økonomimodel er relevant for at vende disse effekter.

DK mål 13
DK mål 14

Mål 14:

Plastaffald i havet anslås at være direkte ansvarlig for over 1.000.000 havfugledødsfald og 100.000 havdyrsdødsfald om året, normalt ved utilsigtet indtagelse eller fangst. Ikke inkluderet i disse skøn er tab af biodiversitet forårsaget af ødelæggelse af levesteder og ynglepladser. Mikroplast, der er blevet påvist lige så fjernt som det arktiske centrale bassin, er hotbeds for toksiner i havet og kommer hurtigt ind i vandfødevarekæden. Plastic Bank søger at stoppe oceanplastik helt for at afhjælpe dette globale problem.

DK mål 17

Mål 17:

Plastic Bank er blevet anerkendt på FN’s klimaforandringskonference som en leder inden for opretholdelse af målene for bæredygtig udvikling og hjælp til andre organisationer med at nå deres SDG-baserede mål.

Bliv klogere på plastic bank med disse 3 videoer

Giv plast en værdi.

Plastic Bank er et initiativ, der blev igangsat i 2013, hvor formålet er at undgå mere plast i havene ved at betale folk i udsatte områder for at indsamle plast. Etablere indsamlingssteder, sorterings- og genbrugsstationer, så videresalg af genbrugsplast er muligt.

 

  • ”Social Plastic” er økosystemer der forhindrer plast i at ende i havet ved at give genbrugsplast en værdi
  • Plast giver nye muligheder for vækst i de mindst udviklede områder
  • Plastik bliver en økonomisk ressource for udviklingslande
  • Udvikle en infrastruktur med effektive indsamlings- og sorteringssystemer til plast
  • Life Changing – Indkomst til de lokale øges 3-5 gange – op til USD 6,- om dagen , som kan brødføde en familie, betale for skolegang og sygesikring.
  • Lønnen udbetales i digital valuta, som mindsker overfald.
  • ”Social plastic” sælges til globale partnere som Henkel, Marks & Spenser m.fl.

Skal vi hjælpe din virksomhed?

Har du brug for hjælp til en specialopgave, eller ønsker du sparing til, hvordan du kan bruge reklameartikler i din markedsføring, for at blive mere synlig. Kontakt os i dag, så finder vi sammen de rigtige produkter til netop at markedsføre din virksomhed med.