Begreber

På denne side, har vi samlet nogle af de begreber du kan støde på, når du handler hos os. 

Lige fra diverse mærkeordninger som GOTS og Oeko-tex til materialetyper som Rpet og Bioplast.

Begreber

Det kan være svært at finde rundt i junglen af begreber. Derfor har vi valgt at samle en masse af de begreber, du kan støde på, og komme med en lille forklaring på, hvad der ligger til grund for de forskellige mærkeordninger, og hvad de egenligt betyder.

Bæredygtige materialer

Der findes mange materialer, der benyttes i produktionen af diverse reklameartikler, profilbeklædning mm. Herunder finder du en kort forklaring på de forskellige materialer, så du kan finde det, der passer bedst til dig. 

 

Begrebet bæredygtighed blev introduceret i ”Vores Fælles Fremtid” – den såkaldte ”Brundtland-rapport” fra 1987. Her lød definitionen i alt sin enkelthed:

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere.

Fairtrade-mærket arbejder for, at bønderne modtager en fair pris for deres råvarer.

FSC er den eneste mærkningsordning inden for papir og træ, som på den måde har ét sæt regler, der gælder over hele verden. Forkortelsen FSC står for Forest Stewardship Council.

FSC er et miljømærke for ansvarlig skovdrift. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC mærket en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

GOTS er en global økologisk tekstilstandard. En standard inden for organiske tekstiler (fremstillet af bomuld, linned eller uld). Den dækker hele forsyningskæden: fra landbrug til rengøring og forarbejdning, farvning, vævning, strikning og helt frem til det Brand, der markedsfører produktet.

Hele processen skal være GOTS-certificeret (ikke kun leverandøren), for at man kan bruge GOTS-logoet på sine varemærker.

STRENG OG TOSTRENGET CERTIFICERING
Alle involverede bliver inspiceret i henhold til den omfattende standard, der indeholder en lang række nultolerancer og forbud. Alle fabrikker får uanmeldt besøg mindst én gang om året.

For det meste taler man om økologi i forbindelse med landbrug, men i GOTS er det meget mere end bare landbrug. Det er hele processen, som beskrevet ovenfor. GOTS dækker både det miljømæssige og det sociale spørgsmål, der gælder gennem hele forsyningskæden.

GOTS har base i Tyskland og siges at være den strengeste standard i hele tekstilindustrien.

GOTS så dagens lys i 2006, og i 2008 blev den genkendelige hvide T-shirt med grøn baggrund lanceret.

I dag er mere end 7.700 certificerede faciliteter rapporteret under GOTS (en vækst på 35% siden 2018) og over 3,10 millioner arbejdstagere, er omfattet af standarden.

Fra Wikipedia: Greenwashing, også kaldet “grøn glans”, er en form for marketing spin, hvor grøn PR og grøn markedsføring vildledende bruges til at overbevise offentligheden om, at en organisations produkter, mål og politikker er miljøvenlige.

Et eksempel på Greenwashing er det amerikanske multinationale olie- og gasselskab ExxonMobil, der indikerer, at de reducerede drivhusgasemissionerne, mens de faktisk steg.

5 principper for virksomheder for at undgå Greenwashing:

 • Sæt dig ind i reglerne. Hvad er forventningerne hos miljøforkæmpere og dine kunder.
 • Vær ærlig og ydmyg. Hvis din virksomhed eller dit produkt ikke er 100% grønt, skal du indrømme det.
 • Vær transparent.
 • Arbejd med interessenter.
 • Fokuser på rejsen for hele tiden at blive mere grøn.

 

Hvor stammer ordet Greenwashing fra?

Udtrykket Greenwashing blev opfundet af New York-miljøforkæmper Jay Westervelt i et essay fra 1986 om hotelbranchens praksis med at placere plakater i hvert rum, der fremmer genbrug af håndklæder tilsyneladende for at “redde miljøet”.

Det at være CO2neutral eller klimaneutral betyder kort fortalt, at man ikke udleder flere CO2-ækvivalenter, end man optager. Der er flere måder, man kan blive CO2 neutral på. I stedet for at afbrænde fossile brændstoffer som kul og olie, kan man eksempelvis bruge grøn energi som solenergi og vindenergi.

 

Tre faser på vej mod Klima neutralitet/CO2-neutralitet

 1. Skab et overblik over virksomhedens udledninger gennem et frivilligt klimaregnskab.
 2. Udarbejd en langsigtet klimastrategi og implementer reduktionsinitiativer på alle tangenter.
 3. Kompenser for de udledninger, der ikke kan reduceres, gennem effektive CO2-kompensationsprojekter.

Alt plastik under 5 mm i størrelse betegner man som mikroplast.

Hvordan bliver plastik til mikroplast?

Hvis et stykke plast smides i havet eller blæser derud, vil vandet og sollyset langsomt nedbryde plasten til mindre dele. Med tiden bliver det til mikroplast. På den måde spredes mikroplast også på marker, hvor der dyrkes fødevarer.

Nogle af de store kilder til mikroplast i havet er bildæk, vejstriber og skosåler.

Selvom vi ikke kan se det, gemmer der sig mikroplast i hverdagsprodukter som tandpasta, engangsklude, cremer og shampoo m.m.

OEKO-TEX®:

OEKO-TEX® Standard 100 er en produktcertificering, som stiller krav til indhold af kemiske stoffer, der er – eller mistænkes for at kunne være skadelige for vores helbred. 

OEKO-TEX® er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler og kendes på mærket ‘Tiltro til tekstiler’.

Udover tøj i økologisk bomuld, findes der andet tøj certificeret med OEKO-TEX®. Denne certificering er fin og helt sikkert et bedre alternativ end tøj uden certificering, men den har ikke noget med økologi at gøre.

 

OEKO-TEX® er ikke dårligt, men det betyder ikke det, som mange går og tror. OEKO-TEX® er ikke en miljøcertificering, men en frivillig sundhedsmærkning. Nogle kalder det ”Human-økologisk”

Den siger ikke noget om, hvor eller hvordan den er blevet produceret. Men fortæller kun, at tekstilet ikke indeholder stoffer der kan virke kræft- eller allergifremkaldende hos forbrugeren.

Om bonden der producerer disse tekstiler, får kræft eller om giftigt spildevand fra farvningen trænger ned i deres grundvand, det melder historien ikke noget om.

Der er stor sandsynlighed for, at det du køber, er konventionelt tekstil.

OEKO-TEX® dækker kun over en meget begrænset del af den samlede tilblivelse. Det gør den ikke nødvendigvis til en dårlig certificering, da den også kan bruges til polymaterialer, som måske er produceret under gode forhold.

Når det gælder naturmaterialer som bomuld og uld er GOTS certificeringen helt klart at foretrække. Med GOTS certificering kan du være sikker på, at dine produkter reelt er økologiske. GOTS certificeringen gælder hele tilblivelsen fra bonde til butik. Der er også sørget for gode arbejdsforhold og lønninger i hele produktionskæden. GOTS kræver at minimum 95% af materialerne er økologiske.

Social Plastic®:

Social Plastic® er økosystemer der forhindrer plast i at ende i havet ved at give genbrugsplast en værdi.

Social Plastic® er genvundet materiale fra Plastic Banks økosystem, der overfører sin værdi til samfund i nød.

Plastic Bank arbejder på at stoppe havplastik, samtidig med at fattigdommen mindskes. Ved at muliggøre udveksling af affaldsplast med penge, varer eller blockchain-sikrede digitale tokens afslører Plastic Bank den sande værdi af materialet, hvilket gør det for værdifuldt til at smide i naturen eller i havet. (Kan sammenlignes med vore retursystem på flasker/dåser).

Det indsamlede plast bliver sorteret og solgt til store virksomheder i Europa som: Henkel, Aldi, Seinz & Carton Pack

De forskellige typer Social Plastic®-råvarer, der er tilgængelige på Plastic Banks markedsplads er:

           

PET

LDPE 

HDPE

YARN

 

Plastic Bank er en global organisation.

Plastic Bank bruger disse penge til at finansiere fattige mennesker i udviklingslande til at indsamle plast, inden det kommer ud i havene som forurening. Plastic Bank er herved med til at skabe økonomisk vækst i de aller mest udsatte områder i verden.

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanemærket er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997.

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. EU-Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten.

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Det er et ambitiøst og vanskeligt mål, fordi det kræver, at man ved, hvor på produktets rejse at miljøproblemerne opstår, hvor de er størst, og hvad man gør ved det.

Svanemærket giver dig garanti for at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori. Der er sat krav til stoffer, som er problematiske for sundheden. Blandt andet er hormonforstyrrende stoffer forbudt.

Svanemærket stiller eksempelvis krav til at udelukke en række kemikalier, der kan skade mennesker og/eller miljø eller ved at begrænse mængden af visse kemikalier i et produkt. Det gavner både din sundhed, når du bruger produkterne, og de mennesker, der fremstiller produkterne.

Aluminium er et af de mest genanvendelige metaller, der findes. Det er let at sortere fra andre metaller og det kan bruges igen og igen i det uendelige uden, at det går ud over kvaliteten.

Det samme gælder stål. Når det først er produceret, er dets livscyklus potentiel uendeligt. Da stål samtidigt er magnetisk, er det ligeledes let at sortere fra andre metaller.

Bambus er den hurtigst voksende plante i verden og hermed en fantastisk kilde til bæredygtig produktion. Samtidig er bambus et særdeles hårdt materiale, hvilket gør det utroligt velegnet til eksempelvis gulve og møbler. 

Bambus er en betegnelse for ”forveddede græsser fra subtropiske og tropiske egne”.

Bambus er i princippet en uudtømmelig ressource, da den vokser meget hurtigt (op til 1 meter om dagen), og da kun de ældre stængler høstes, får den yngre bambus mere plads til vækst, hvilket giver et højere udbytte.

Derfor er bambus mere miljøvenlig og bæredygtig end træ.

Under særligt kontrollerede betingelser kan biokomposterbar plast nedbrydes til vand CO2, biomasse og metan på 10 uger. De rette mikroorganismer skal være til stede samtidig med en styret temperatur og fugtighed.

EN 13432 er den europæiske standard, der opstiller kriterierne for biokomposterbar emballage. En sådan form for kompostering kan kun varetages af kommercielle anlæg og ikke af private.

Bionedbrydelig plast fremstilles af biomasse, olie/gas eller en blanding af dem – og kan ikke genanvendes med andet plast. Denne bionedbrydelige plast kan nedbrydes af mikroorganismer (Svampe eller bakterier) og blive til vand, biomasse, CO2 og/eller metan.

Bioplast bruges til at dække over forskellige typer af materialer med forskellige egenskaber. Bioplast omfatter både polymerer lavet med udgangspunkt i biobaserede ressourcer samt bionedbrydelige polymerer.

Plast fremstillet af biobaserede ressourcer (Biomasse)

Mange plasttyper kan laves af biomasse. Biobaseret plast er typisk fremstillet af sukkerrør, sukkerroer, majs og/eller celloluse.

Biobaseret plast kan ligeledes fremstilles af restprodukter fra landbruget, men det sker kun sjældent.

Biobaseret plast kan genbruges og genanvendes sammen med almindeligt plast af samme type.

Biomasse kan ligeledes bruges til fremstilling af polymere, som eksempelvis bio-PE, bio-PET og bio-PA. Disse plasttyper kan ikke nedbrydes.

Vi kan spare klimaet for store CO2 udledninger, hvis biomassen bruges til at fremstille basisplast, da basisplast udgør ca. 50% af verdens samlede forbrug af plast.

Basisplast er polyethylen (PE) og polypropylen (PP), der bruges til at fremstille eksempelvis fødevareemballage, rør, legetøj og drikkeflasker.

Gummi er bæredygtigt, da det kommer fra et gummitræ.

Gummitræet er et træ i Vortemælk-familien. Fra et økonomisk synspunkt er træet det vigtigste medlem af Paragummitræ-slægten, fordi gummisaften, der udvindes fra træet, er den primære kilde til naturgummi.

Hamp har længe været kendt som en meget bæredygtig plante, som kan dyrkes næsten overalt med meget nøjsomme behov for gødning og vand, dyrkes uden brug af pesticider, og kan uden problem dyrkes økologisk. 

Tøj af 100 % hamp er meget sjældent mærket, fordi dyrkningen er så miljørigtigt, at et mærke ikke vil give nogen yderlige information, men snarere påføre produktionen flere udgifter til certificerings-organisationerne.

Hvedestrå er det nyeste miljøvenlige materiale og et smart, miljøvenligt alternativ til plast. Det er et førsteklasses materiale, som er helt BPA-frit og har FDA-godkendelse. Det er lavet af et biprodukt fra hvedeproduktion, nemlig hvedestrå og fibre.

Hvedestrå indeholder cellulose, og ved at nedbryde det kan der fremstilles et nyt produkt. Processen skaber mulighed for at fremstille forskellige typer polymerer.

Naturlige polymerer findes i vores kroppe, f.eks.i håret og neglene. Plast er lavet af kunstige polymerer, men polymerer fremstillet af hvedestrå er helt naturlige.

Et af naturens vidundere og et af fremtidens mest bæredygtige materialer.

 

Al korken bruges, ingen spild og træet begynder med det samme at producere ny kork.

 

På kork-egen hvor barken er kork, kan man hvert niende år skrælle barken af og anvende dette materiale til produktion af tasker, notesbøger, caps, lanyards, termokrus, USB stik, Powerbanks, kontorartikler og meget mere.

 

Bevar træerne – Brug barken

Man skræller barken af kork-egen første gang, når de er 25 år gamle, de kan blive op til 250 år og giver ca. 30 kg kork, hver gang man skræller barken af. Kork-egen vokser for størstedelens vedkommende i Sydeuropa og Nordafrika, men næsten halvdelen af hele verdens produktion foregår i Portugal.

Barken bliver skrællet med håndkraft på forsigtig vis, da man ikke må beskadige laget under barken, der sørger for at føre næring til træet.

Høstarbejderne er blandt verdens bedst betalte landarbejdere og træerne opsluger meget CO2 og arbejder derfor til fordel for miljøet hele dets levetid.

Hvorfor bruge kork i stedet for plastik og andre materialer:

 • Kork er et 100% naturligt produkt, der er genanvendeligt og nedbrydeligt i naturen
 • Kork-egeskoven er med til at binde CO2, – præcis som regnskoven
 • Kork er blødt, bøjeligt og kan presses sammen og udvide sig igen
 • Kork er modstandsdygtig over for ild (en korkeg kan faktisk overleve en skovbrand)
 • Kork er både lyd- og varmeisolerende
 • Kork er vand- og lufttæt
 • Høst-arbejdere i kork-egeskovene er de bedst betalte landarbejdere i verden

Nu tænker du måske korkgulv fra 70’erne, vinpropper og på håndtaget på en fiskestang – men kork kan bruges til meget mere end det.

Reklameartikler der ofte består af plastmaterialer, tekstil, metal eller andre kunstigt fremstillede materialer, kan laves op til 100% bæredygtige ved brugen af kork. Kork er ligeledes det ideelle grundlag for moderne digitaltryk-teknikker. Derfor kan vi udover det klassiske korklook også tilbyde forskellige farver.

OXO-nedbrydelig plast indeholder tilsætningsstoffer, der under indvirkning af ilt, opløser plasten. Plasten omdannes her ikke til vand, CO2, biomasse eller metan, men nedbrydes til små usynlige stykker plast.

Selvom plasten ikke kan ses, forsvinder den ikke. Der er derfor ikke tale om et bionedbrydeligt materiale.

RPET står for (recycled polyethylene)

I daglig tale er det genanvendt plast/polyester. Plast er som bekendt lavet af olie og er i sin oprindelse ikke et bæredygtigt materiale. Men – i stedet for at efterlade det i naturen og lade det ødelægge vores økosystemer, er det bedre at samle det ind og genbruge det.

Når plasten bliver samlet ind, bliver den rengjort, granuleret og smeltet om før genanvendelse. Denne type er også fødevaregodkendt. 100% rPET er lidt mørkere end almindelig PET.

Genanvendt PET = rPET kan anvendes til mange nye produkter, herunder tøj, fiberfyld til soveposer, dynejakker, industrielle bånd, ark og film, dele til biler og til emballage inkl. fødevareemballage.

Biobaseret plast er plast, som er fremstillet af biomasse, som f.eks. sukkerrør, affald fra sukkerrør, halm, majs eller celloluse.

I modsætning til olie og gas er biomasse for det første en fornybar ressource og for det andet er plast fremstillet af biomasse desuden også CO2-neutral.

Bioplast kan være bionedbrydeligt, men er det ikke nødvendigvis, omvendt kan konventionelt plast også sagtens være bionedbrydeligt.

Bæredygtigt produceret træ er klimavenligt, miljøvenligt og samtidig et godt byggemateriale. Det er baseret på vedvarende skovproduktion, som binder CO2 under væksten og lagrer CO2 i træmaterialet.

Bæredygtigt produceret træ er klimavenligt, miljøvenligt og samtidig et godt byggemateriale. Det er baseret på vedvarende skovproduktion, som binder CO2 under væksten og lagrer CO2 i træmaterialet.

Ved bæredygtig skovdrift bliver der ikke fældet mere træ end tilvæksten. På den måde kan skove og træprodukter stadig levere CO2 neutrale produkter til markedet. øge lagring af kulstof i de eksisterende skove, lave mere effektiv hugst og øge anvendelse af langtidsholdbare træprodukter.

Bomuld er et af de mest udbredte materialer i verden, men samtidig også en råvare, hvis produktion traditionelt trækker ganske hårde veksler på naturen via et omfattende forbrug af vand og pesticider.

Dyrkning af bomuld er ansvarlig for 25 procent af verdens forbrug af pesticider.

Selv hvis man dropper pesticiderne, bruges der ca. 12.000 liter vand pr. et kg bomuld, hvilket betyder at indbyggerne døjer med at skaffe drikkevand og vand til dyrkning af fødevarer. 

Man kan derfor ikke sige at konventionelt bomuld er bæredygtigt, selvom det er produceret uden pesticider.

Der findes bæredygtige versioner af økologisk bomuld, men det er meget få producenter, der gør en ordentlig indsats.

Kig efter GOTS-mærket, hvis du vil købe bæredygtigt bomuld. Her har man både fokus på den økologiske bomuld uden pesticider og de efterfølgende processor i produktionen.

Skal vi hjælpe din virksomhed?

Har du brug for hjælp til en specialopgave, eller ønsker du sparing til, hvordan du kan bruge reklameartikler i din markedsføring, for at blive mere synlig. Kontakt os i dag, så finder vi sammen de rigtige produkter til netop at markedsføre din virksomhed med.